SÖK LARM2024s KOMMITTÉ

Ansök här: https://podio.com/webforms/18083091/1214720

Vet du någon som skulle passa till kommittén, nominera den här: https://podio.com/webforms/15659478/1049648

Styrgruppen

Vice Projektledare

Vice Projektledaren är projektledarens högra hand och hjälper projektledaren med ekonomin och att arbetsleda projektgruppen. Under året kommer du arbeta tätt ihop med projektledaren och få en bra överblick över hela projektet. Detta ger dig möjligheten att tillsammans med projektledaren driva utvecklingen av LARM långsiktigt och se till att projektet görs så hållbart som möjligt. På egen hand och tillsammans med styrgruppen kommer du även fatta viktiga och tunga beslut under året.

Gruppansvarig Kommunikation - Team Leader Communication

Gruppansvarig Kommunikation leder kommunikationsgruppen, hjälper dem att planera, genomföra och följa upp sitt arbete. GA Kommunikation hjälper även sin grupp att rekrytera koordinatorer. GA Kommunikation ska sprida information till och från sin grupp, till projektledare och de andra gruppansvariga.

Gruppansvarig Näringsliv - Team Leader External Relations

Gruppansvarig Näringsliv leder Näringslivsgruppen, hjälper dem att planera, genomföra och följa upp sitt arbete. GA Näringsliv hjälper även sin grupp att rekrytera koordinatorer. GA Näringsliv ska sprida information till och från sin grupp, till projektledare och de andra gruppansvariga.

Gruppansvarig Mässa - Team Leader Career Fair

Gruppansvarig Mässa leder mässgruppen, hjälper dem att planera, genomföra och följa upp sitt arbete. GA Mässa hjälper även sin grupp att rekrytera koordinatorer. GA Mässa ska sprida information till och från sin grupp, till projektledare och de andra gruppansvariga. Som Gruppansvarig Mässa ansvarar du även för actionplan och övergripande säkerhet på mässan.

Kommunikationsgruppen

Art Director - Art Director

Som Art Director ansvarar du för att designa allt grafiskt material, både för tryckt och digitalt bruk. Du arbetar med LARMs grafiska profil och utvecklar den layout som används på webben, i marknadsföringsmaterial och annat tryck. Som Art Director kommer allt du skapar att fungera som LARMs ansikte utåt, och ditt material är ett viktigt verktyg i hur LARM syns mot både studenter och företag

Marknadsföringsansvarig (Kampanj & Rekrytering) - Head of Marketing (Campaign & Recruitment)

Som Marknadsföringsansvarig (Kampanj & Rekrytering) ansvarar du för planering av all marknadsföring mot studenter. Du sätter upp en strategi för marknadsföringen, hanterar sociala medier, skriver texter till marknadsföring och utformar alla marknadsföringsperioder såsom rekrytering av koordinatorer och värdar, pre-LARM, invigningar och inspirationsföreläsningar. Du kommer att arbeta nära Art Director och Marknadsföringsansvarig (Externa samarbeten) för att producera det marknadsföringsmaterial som behövs. Kampanj & Rekrytering leder även en koordinator.

Marknadsföringsansvarig (Externa samarbeten) - Head of Marketing (Collaboration)

Som Marknadsföringsansvarig (Externa Samarbeten) ansvarar du för allt tryckt material och profilprodukter och kommer att ha ett stort budgetansvar samt vara länken till tryckerier. Uppgifter innefattar bland annat beställningar av marknadsföringsmaterial, informationsmaterial till övriga kommittén samt profilprodukter för projektgruppen och värdarna. Du ansvarar även för externa samarbeten i samband med rekryteringar ex, spons av priser, företag som står i monter med oss osv. Externa samarbeten är LARMs ansikte utåt i viktiga beställningar, och social kompetens och ekonomiskt tänk är grundförutsättningar.

Webb & IT

Som Webb & IT ansvarar du för utformning och vidareutveckling av LARMs IT-system, såsom hemsidan, eventanmälningsystemet och taxisystemet. Du arbetar även med att underhålla nuvarande system. På posten finns det stort utrymme för att utveckla nya lösningar och system som kan komma till användning för LARMs verksamhet.

Näringslivsgruppen

Företagsansvarig - Account Manager (4 st)

Företagsansvarig har huvudansvaret för kontakten med företag och arbetar för att få företagen till mässan. Som företagsansvarig kommer du lägga mycket tid på att ta kontakt med företag, både via telefon och mejl och kommer i slutändan vara ansvarig för vilka företag som får ställa ut på mässan (ihop med de andra företagsansvariga). Företagsansvariga arbetar i ett team om fyra där alla har lite olika ansvarsområden. Tillsammans leder de koordinatorer och företagsvärdar (ca 75-80 st).

Mässgruppen

Informationsansvarig - Head of Information

Informationsansvarig ansvarar tillsammans med företagsansvariga för kommunikationen med företag. Du som Informationsansvarig ska vara en bro mellan näringslivsgruppen och övriga i kommittén för att samordna information som ska nå ut till företagen. Du skriver texter som riktar sig till företag, t.ex. till hemsidan och informationsbrev som alla utställare tar del av. På mässdagen ansvarar Informationsansvarig för infodiskarna dit både företag och studenter kan komma och få hjälp.

Mässansvarig Logistik - Head of Premises & Logistics

Som Mässansvarig Logistik ansvarar du över monterplacering, lokalbokning och mattläggning. Du ansvarar även för godshanteringen kring mässan, taxiverksamhet, interntransport samt skicka och ta emot monterutrustning. Även bygg och riv av mässan ligger på den här posten. Också viktigt är ett tätt samarbete med Mässansvarig Dekor.

Mässansvarig Dekor - Head of Premises & Decoration

Som Mässansvarig Dekor ansvarar du för all dekoration och skyltning av mässområdet, all inventarier som används under mässan, antingen i egen regi eller för uthyrning till företag. Du kommer ha tät kontakt med Mässupport som är leverantör av det mesta som kan tänkas behövas för mässan. Du är även ansvarig för el och nätverk, också viktigt är tätt samarbete med Mässansvarig Logistik.

Serviceansvarig - Head of Services

Som serviceansvarig ansvarar du för att planera och genomföra företags- och studentloungen. Du kommer också att ansvara över frukost, lunch och fika för företagsrepresentanter och studenter under mässdagen. I din roll kommer du också behöva ta kontakt med många företag för att söka spons till lounger, så en viss sälj-instinkt kan vara bra för att övertyga företagen om varför just dem ska sponsra LARM med sina produkter.

Bankettansvarig

Som bankettansvarig anordnar du en av universitetets största årliga sittningar, LARM-banketten, med tillhörande fest. Dessutom ansvarar du för en kickoff för alla värdar samt en kickoff för projektgruppen. Utöver detta har du ansvar för att planera övriga sociala aktiviteter ihop med projektgruppen.