SÖK LARM2023s KOMMITTÉ

Ansök här: https://podio.com/webforms/18083091/1214720

Vet du någon som skulle passa till kommittén, nominera den här: https://podio.com/webforms/15659478/1049648

Styrgruppen

Vice Projektledare

Vice Projektledaren är projektledarens högra hand och har ett ansvar i att avlasta projektledaren med uppgifter som berör tex ekonomi och ledning av kommittén. Det är en övergripande roll med bra överblick över projektet vilket ger möjlighet att driva utveckling och dokumentering under LARM-året. På egen hand och tillsammans med styrgruppen kommer du fatta viktiga och tunga beslut under året.

Gruppansvarig Kommunikation - Team Leader Communication

Gruppansvarig Kommunikation leder kommunikationsgruppen, hjälper dem att planera, genomföra och följa upp sitt arbete. GA Kommunikation hjälper även sin grupp att rekrytera koordinatorer. GA Kommunikation ska sprida information till och från sin grupp, till projektledare och de andra gruppansvariga.

Gruppansvarig Näringsliv - Team Leader External Relations

Gruppansvarig Näringsliv leder Näringslivsgruppen, hjälper dem att planera, genomföra och följa upp sitt arbete. GA Näringsliv hjälper även sin grupp att rekrytera koordinatorer. GA Näringsliv ska sprida information till och från sin grupp, till projektledare och de andra gruppansvariga.

Gruppansvarig Mässa - Team Leader Career Fair

Gruppansvarig Mässa leder mässgruppen, hjälper dem att planera, genomföra och följa upp sitt arbete. GA Mässa hjälper även sin grupp att rekrytera koordinatorer. GA Mässa ska sprida information till och från sin grupp, till projektledare och de andra gruppansvariga.

Kommunikationsgruppen

Art Director - Art Director

Som Art Director ansvarar du för att designa allt grafiskt material, både för tryckt och digitalt bruk. Du arbetar med LARMs grafiska profil och utvecklar den layout som används på webben, i marknadsföringsmaterial och annat tryck. Som Art Director kommer allt du skapar att fungera som LARMs ansikte utåt, och ditt material är ett viktigt verktyg i hur LARM syns mot både studenter och företag. AD leder även en eller två koordinatorer.

Marknadsföringsansvarig (Kampanj & Rekrytering) - Head of Marketing (Campaign & Recruitment)

Som Marknadsföringsansvarig (Kampanj & Rekrytering) ansvarar för planering av all marknadsföring mot studenter. Du sätter upp en strategi för marknadsföringen, hanterar sociala medier, skriver texter till marknadsföring och utformar alla marknadsföringsperioder såsom rekrytering av koordinatorer och värdar, pre-LARM, invigningar och inspirationsföreläsningar. Du kommer att arbeta nära Art Director och Marknadsföringsansvarig (Externa samarbeten) för att producera det marknadsföringsmaterial som behövs. Kampanj & Rekrytering leder även en koordinator. Hen är också ansvarig för värdrekryteringen, att välja värdar, skicka ut mejl att de är antagna och hantera avhopp.

Marknadsföringsansvarig (Externa samarbeten) - Head of Marketing (Collaboration)

Du är ansvarig för allt tryckt material och profilprodukter och kommer att ha ett stort budgetansvar samt vara länken till tryckerier. Uppgifter innefattar bland annat beställningar av marknadsföringsmaterial, informationsmaterial till övriga kommittén samt profilprodukter för projektgruppen och värdarna. Du ansvarar även för externa samarbeten i samband med rekryteringar ex, spons av priser, företag som står i monter med oss osv. Externa samarbeten är LARMs ansikte utåt i viktiga beställningar, och social kompetens och ekonomiskt tänk är grundförutsättningar.

Webb & IT - Webb & IT (2 st)

Webb & IT ansvarar för utformning och utveckling av LARMs IT-system, såsom hemsidan, eventanmälningssystemet och taxisystemet. LARM har de två senaste åren jobbat med en ny hemsida där det fortsatt löpande behöver utvecklas nya system/funktioner som kan implementeras.

Näringslivsgruppen

Eventansvarig - Head of Events (2 st)

Eventansvariga ansvarar för alla företagsevent som hålls under pre-LARM och på mässdagen, såsom lunchföreläsningar och kvällsevent. Eventansvariga ansvarar även för kontaktsamtal samt en eventuell mässtävling. Ni kommer även hjälpa till att ringa företag under den Inledande Anmälan..

Företagsansvarig - Account Manager (3 st)

Företagsansvarig har huvudansvaret för kontakten med företag och arbetar för att få företagen till mässan. Som företagsansvarig kommer du lägga mycket tid på att ta kontakt med företag, både via telefon och mejl och kommer i slutändan vara ansvarig för vilka företag som får ställa ut på mässan (ihop med de andra företagsansvariga. Företagsansvariga arbetar i ett team om 3 och leder koordinatorer och företagsvärdar (ca 75-80 st).

Mässgruppen

Informationsansvarig - Head of Information

Informationsansvarig ansvarar tillsammans med företagsansvariga för kommunikationen med företag. Du som Informationsansvarig ska vara en bro mellan näringslivsgruppen och övriga i kommittén för att samordna information som ska nå ut till företagen. Du skriver texter som riktar sig till företag, t.ex. till hemsidan och informationsbrev som alla utställare tar del av. På mässdagen ansvarar Informationsansvarig för infodiskarna dit både företag och studenter kan komma och få hjälp.

Mässansvarig Logistik - Head of Premises & Logistics

Som Mässansvarig Logistik ansvarar du över monterplacering, lokalbokning och mattläggning. Även för godshanteringen kring mässan, taxiverksamhet, interntransport, hotellrum samt skicka och ta emot monterutrustning. Även bygg och riv av mässan ligger på den här posten. Också viktigt är ett tätt samarbete med Mässansvarig Dekor.

Mässansvarig Dekor - Head of Premises & Decoration

Som Mässansvarig Dekor ansvarar du för all dekoration och skyltning av mässområdet, all inventarie som används under mässan, antingen i egen regi eller för uthyrning till företag. Du kommer ha tät kontakt med Mässupport som är leverantör av det mesta som kan tänkas behövas för mässan. Du är även ansvarig för el och nätverk, också viktigt är tätt samarbete med Mässansvarig Logistik.

Serviceansvarig - Head of Services

Som serviceansvarig ansvarar du för att planera och genomföra företags- och studentloungen. Du kommer också att ansvara över frukost, lunch och fika för företagsrepresentanter och studenter under mässdagen. I din roll kommer du också behöva ta kontakt med många företag för att söka spons till lounger, så en viss sälj-instinkt kan vara bra för att övertyga företagen om varför just dem ska sponsra LARM med sina produkter.

Bankettansvarig

Bankettansvarig planerar och verkställer de sittningar som ska göras under LARM-året. Det innebär en roll med fria tyglar där du får chans att få utlopp för din kreativitet i samband med att du genomför de traditionsenliga sittningarna. Det handlar i huvudsak om banketten, alternativsittningen och värdkickoffen men under året kommer du också ha möjlighet att planera in teambuildingaktiviteter och liknande.