Sök koordinator!

Eng: Apply to be a coordinator!

Nu är koordinatoransökan för LARM2022 öppen! Ta chansen att anordna ett av LinTeks största arrangemang och testa dina färdigheter i ett utmanande projekt. Att vara koordinator är ett ansvarsfullt jobb där du tillsammans med LARM-kommittén skapar en av Sveriges största arbetsmarknadsmässor. Du får dessutom möjlighet att knyta värdefulla kontakter inför framtiden. Så tveka inte, sök koordinator och ta chansen att vara med i projektgruppen för LARM2022!

Läs mer om de olika posterna nedan!
Ansökan görs här: https://podio.com/webforms/26606754/2020016
Nominera någon här: https://podio.com/webforms/26638168/2023518

Posterna som söks är:

Mässgruppen

Koordinator Service - 3 personer

Gillar du att fixa det där lilla extra? Har du åsikter om vilket fikabröd, godis och kaffe som serveras i loungerna på olika mässor? Är du bekväm med näringslivskontakt eller vill du bli bättre på det? Är du organiserad och ansvarstagande? Vill du vara med och utveckla något annorlunda i år? Då skulle Koordinator Service passa dig! Som en av tre Koordinator Service kommer du arbeta med lounger, samarbeten, luncher och garderober i en tät grupp med mycket teamwork, men med egna ansvarsområden. Arbetsuppgifterna kommer bland annat bestå av företagskontakt, bestämma luncherna, samt framtagning och genomförande av student- och företagsloungerna. Du får också möjligheten att utveckla ditt ledarskap genom att organisera och leda av servicevärdarna. Vi söker dig som vill utvecklas med oss på LARM och som vill vara med och göra LARM2022 till en storslagen mässa.

Näringslivsgruppen

Koordinator Företag - 1 person

Vill du vara en del av länken mellan företag och LARM? Utveckla din ledarskapsförmåga, knyta företagskontakter och samtidigt få lära känna ett superhärligt gäng? Ta då chansen att söka posten som Koordinator Företag. Tillsammans med tre företagsansvariga från kommittén kommer du vara del av ett team som jobbar för att skapa närmare kontakter med företag och därmed bidra till ett fantastiskt LARM2022! Som Koordinator Företag kommer du att hjälpa företag genomföra den slutliga anmälan till LARM samt ha ansvar och sköta rekryteringen av de fantastiska företagsvärdarna.

Vi söker en utåtriktad, driven och flexibel person. Initiativtagande är meriterande men det är minst lika viktigt att du klarar av att följa direktiv. Låter detta som något för dig? Sök då Koordinator Företag!

Koordinator Event - 2 personer

Som Koordinator Event kommer du att hjälpa till att planera och genomföra olika digitala och fysiska event, lunchföreläsningar samt organisera kontaktsamtal under mässdagen. Du kommer att få vara huvudansvarig för minst ett event och ha stor frihet att påverka utformningen av det. Du kommer även samordna kontaktsamtal mellan företag och studenter under mässdagen. Att vara Koordinator Event handlar mycket om att ha kontakt med företag och mingla i sociala tillställningar, men det är minst lika viktigt att du är taggad på planering av praktiska saker för att eventen och kontaktsamtalen ska bli så bra som möjligt! Om du är driven, gillar utmaningar och är taggad på att få se resultat av ditt arbete, sök Koordinator Event!

Apply to be a coordinator!

The coordinator recruitment for LARM2022 is now open! Take the chance to arrange one of LinTek’s biggest events and try your skills in a challenging project. Together with the committee, you as a coordinator will arrange one of the biggest career fairs in Sweden. It is also a great opportunity to meet future contacts. Don’t hesitate, apply to be a coordinator and take the chance to be a part of the project group of LARM2022!

You can read more about the posts below.
Apply here: https://podio.com/webforms/26606754/2020016
Nominate someone: https://podio.com/webforms/26638168/2023518

The Fair Team

Coordinator of Services - 3 persons

Do you like to go the extra mile? Do you always have opinions about which sweets and coffee are served in the lounges at different fairs? Are you comfortable contacting businesses, or would you like to get better at it? Are you organized and responsible? Do you want to develop something different this year? Then Coordinator of Services is the perfect fit for you! As one of three Coordinators of Services, you will work on lounges, collaborations, lunches, and wardrobes in a tight group with much teamwork, but also your own areas of responsibility. The tasks include contacting companies, as well as developing and implementing great ideas for the student and company lounges. You will also get the opportunity to develop your leadership skills by organizing and leading the service hosts. We are looking for you who wish to grow with LARM and want to be a part of making LARM2022 a grand fair.

The External Relations Team

Coordinator of Exhibitors - 1 person

Do you want to be the link between exhibitors and LARM? Develop your leadership skills, make business contacts and be a part of the LARM community? Well, in that case, do not hesitate to apply as Coordinator of exhibitors! Together with three Account Managers you will be part of a team striving towards creating significant relations with exhibitors and contributing to an amazing LARM2022! As Coordinator of Exhibitors you will help exhibitors fill out the LARM final application form. You will also be responsible for the exhibitor hosts. We are looking for an outgoing, driven and adaptive person. Initiative taking is meritorious, however it is also important that you are able to listen and adapt to instructions. Does this sound like something for you? Then apply for Coordinator of Exhibitors!

Coordinator of Events - 2 persons

As Coordinator of Events you will assist with planning and executing different digital and physical events, lunch lectures and organize individual meetings. You will be in charge of at least one event and you will have a huge influence on the outcome of that event. You will also coordinate individual meetings between companies and students during the fair day. Coordinator of Events is mostly about having contact with different companies and mingling at social events. But it is at least as important to enjoy the more practical aspects of planning to ensure that the events and individual meetings will be as good as possible! If you are driven, enjoy challenges and want to see the result of our hard work, then apply for Coordinator of Events!

Be sure to follow us on social media!