LARM

Fullständig anmälan är öppen!

Den fullständiga anmälan är öppen mellan den 7 oktober och den 15 november.

Under den perioden kommer vi i LARM-projektgruppen att höra av oss till de som valts ut till utställare på LARM2020. Det är först efter att man hört från oss som man har möjlighet att göra sin fullständiga anmälan.