Vad är Green Zone?

 

I år har LARM valt att fokusera på Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling, framförallt det 13:e (bekämpa klimatförändringarna), 14:e (hav och marina resurser) och 15:e (ekosystem och biologisk mångfald) målet. 

Om ditt företag aktivt arbetar med frågor gällande hållbarhet och för minskad klimatpåverkan bjuder vi in er för att bli en del av årets upplaga av Green Zone. 

För att medverka i Green Zone letar vi efter företag som:

  •       Arbetar mot en positiv verkan gällande mål 13-15
  •       Har en fungerande policy för att implementera mål 13-15
  •       Har dokumentation av arbetet från denna policy
  •       Har ett pågående projekt associerat med åtminstone ett av mål 13-15

Genom att delta i Green Zone får ni chansen att visa upp ert arbete mot en hållbar framtid. Det ger er också en stor möjlighet att nå ut till studenter som har samma ambitioner som ni har.