Vad är Green Zone?

LARM har i år valt att lägga extra stort fokus på miljö och klimat. Green Zone lyfter företag som jobbar extra med dessa frågor, då med fokus på Agenda 2030 och mål 13, 14, 15. Besök Green Zone om du är intresserad av hållbarhet eller om du vill veta mer om de utvalda företagen och hur de arbetar med Agenda 2030!

 

FÖRETAGEN

  • Vad gör vi?
  • Hur arbetar vi med Agenda 2030?

 

LEAD

LEAD arbetar med att stötta forskare, studenter och andra som har en unik affärsidé. Gemensamt är att de vill bidra till samhället genom att bygga bolag som har potential att göra avtryck. Hos LEAD ligger stort fokus på marknadsfrågor. Arbetet inriktas på kompetensutveckling hos dig som entreprenör, att stötta i att komplettera ditt team och coachning från erfarna affärscoacher med mångårig erfarenhet av utveckling inom företag och organisationer. Allt för att din idé ska lyckas nå sin fulla potential.

LEAD stöttar och utmanar dig som entreprenör att sikta högre och nå längre. Genom en dynamisk process som anpassas efter var du är i din bolagsresa, adderar LEAD verktyg, modeller och erfarenhet för att du ska bygga ett hållbart bolag som har potentialen att göra stor påverkan. LEAD har under 2020 gjort beräkningar på netto-positivitet i några av bolagen och ser att vissa av bolagen når en potential att om 10 år stå för 25% av Sveriges totala utsläpp.

 

TOYOTA MATERIAL HANDLING 

På Toyota Material Handling arbetar vi tillsammans för att utveckla och producera nästa generations materialhanteringslösningar.  Hos oss får du utvecklas i ett öppet kreativt klimat med många spännande tekniska utmaningar. För oss innebär hållbarhet att värna om våra medarbetares, kunders och vår omvärlds bästa.

För oss är det viktigt att ta en aktiv ställning för miljön och minimera vår miljöpåverkan. Vi har sedan 2019 ställt om vår produktion med en tillverkning på 85 000 truckar per år till att bli koldioxidneutral. Vi har även skapat nytänkande koncept med nya tekniska lösningar som bidrar till göra logistikbranschen mer cirkulär och hållbar.

 

TYRÉNS

Tyréns är ett av Sveriges ledande konsultföretag inom samhällsbyggnad. Vi har 3000 medarbetare och verksamhet i Sverige, Danmark, England, Estland och Litauen. Tillsammans med våra kunder utvecklar vi långsiktiga lösningar för ett samhälle som är ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbart. Vi har åtta väl definierade hållbarhetsmål som kopplar mot FN:s globala Agenda 2030. Vi kallar målarbetet för Tyréns egen Agenda 2030

Klimatavtryck netto 0. Ett av Tyréns åtta hållbarhetsmål är att drastiskt minska vår verksamhets CO2-belastning. Vi jobbar hårt för att minska utsläppen från tjänsteresor och jobbpendling, från våra arbetsfordon och via tydlig kommunikation kopplat till inköp. De utsläpp vi inte kan bli av med arbetar vi för att klimatkompensera.

.

 

EPISHINE

Epishine är ett svenskt start-up företag i sektorn för ren energi. Bakom företaget står ett team av framgångsrika entreprenörer och ledande forskare. Baserat på mer än 25 års erfarenhet av forskning på Linköpings Universitet utvecklar och producerar Epishine solceller som är tunna, flexibla, tryckta, lättviktiga, helt organiska samt syftade till att kunna integreras i massproduktionsmarknaden. Epishines första produkter är optimerade för inomhusanvändning och har potentialen att kunna revolutionera lågenergimarkanden.

Epishine är ett ungt företag med en stor dröm - att förändra världens energianvändning så att vi bättre kan skydda planeten från vårt fossilberoende. Detta gör vi genom att ta vara på energin från ljuset som hela tiden omger oss. Redan vid låga ljusförhållanden är vår produkt tillräcklig för att kunna ersätta behovet av kablar och batterier i många enheter.

 

GRÄNGES

Gränges är en ledande global leverantör av valsade aluminiumprodukter för värmeväxlarapplikationer och andra nischmarknader. Vi utvecklar, tillverkar och marknadsför avancerade material som ökar effektiviteten i kundens tillverkningsprocess och prestandan hos slutprodukterna.

Gränges tekniska expertis och kompetens inom materialegenskaper och -prestanda avseende aluminium hjälper kunder och andra aktörer i hela värdekedjan att förbättra resurseffektivitet och klimatprestanda, vilket är i linje med den globala omställningen mot en hållbar utveckling och cirkulär ekonomi. Gränges aluminiumprodukter av låg vikt och goda möjligheter till återvinning bidrar exempelvis till att öka bränsleeffektiviteten i fordon och energieffektiviteten i byggnader.

 

XYLEM

Xylem är ett globalt ledande företag inom vattenteknik som arbetar för att lösa den viktiga vattenfrågan genom att skapa innovativa och smarta tekniklösningar som uppfyller världens behov inom vatten, avloppsvatten och energi.Tillvaron på Xylem handlar om att göra banbrytande innovationer inom vattenområdet som motsvarar och besvarar de växande behoven hos våra kunder.

Xylem är ständigt engagerat i optimering av vattentillgångar och vattenkvalitet och främjar ansvarsfull konsumtion så att samhällen över hela jorden kan blomstra – från hur vi driver vårt företag till det sätt som vi tillverkar våra varor på och hur vi engagerar oss i samhället. Eftersom vi arbetar för att ”lösa vatten” vill vi att alla våra intressenter ska känna sig stolta över det vi gör – och hur vi gör det. Genom att sänka utsläpp, minska energianvändningen, förbättra designen på vår produkter och minska användningen av farliga material agerar vi för att bevara vår miljö samt att vi tar ansvar för säkerheten och miljöpåverkan för varje produkt under hela dess livscykel.