Kontakt

Diana Saleh Projektledare pl@lintek.liu.se Postadress LinTek, Tekniska Högskolan 581 83 Linköping Besöksadress Campus Valla, Kårallen, plan 3 Campus Norrköping, Kårhuset Trappan, entréplan
Näringsliv
Ludvig Åberg Aas Företagsansvarig
Vraj Patel Företagsansvarig
Marika Johnsson Gruppansvarig Näringsliv
Isabelle Olsson Företagsansvarig
Victor Lewén Företagsansvarig
Kommunikation
Axel Skavagerson Gruppansvarig Kommunikation
Viktor Wahlberg IT-ansvarig
Johan Olesund Marknadsföringsansvarig
Erik Tilly Marknadsföringsansvarig
Pascal Améstegui Fuentes Art Director
Mässa
Emma Körling Informationsansvarig
Carl Magnusson Logistikansvarig
Emma Helmersson Gruppansvarig Mässa
Daniel Hartig Österberg Serviceansvarig
Elin Norberg Mässansvarig