Epiroc Rock Drills

https://www.epiroc.com/sv-se

Varför håller ni kontaktsamtal?

Vi vill komma i kontakt med studenterna bl.a för framtida rekrytering men även för att ge dem en bild av oss och vårt företag. Är också nyfikna på deras tankar, frågor och funderingar inför deras yrkesframtid.

Vad letar ni efter i studenter?

Vi söker engagerade, drivna personer med nyfikenhet på nya utmaningar och gärna samarbetar för att nå det bästa resultatet.

Vilka dokument vill ni ha för ansökan?

CV och personligt brev.

Vilka språk erbjuder ni kontaktsamtal på? (Svenska och/eller engelska)

Svenska och engelska.

Why are you having individual meetings?

We want to get in touch with the students for future recruitments and give a picture of Epiroc as an employer and company. We are also curious about students thoughts about their future careers.

What are you looking for in your applicants?

We are looking for dedicated and driven people who are curious about new challenges. It is also important that you are open-minded and want collaboration to achieve the best results.

What documents do you need from the applicants?

CV and Cover Letter.

In what language can you have individual meetings? (Swedish and/or English)

Swedish and English.