FiloProcess

https://filoprocess.se/sv/startsida/

Varför håller ni kontaktsamtal?

För att få chansen att knyta nya kontakter på Linköpings universitet i hopp om att nå framtida kollegor. Även för att få möjligheten att prata med studenter om hur det är att jobba som managementkonsult, med teknisk inriktning, på ett litet bolag.

Vad letar ni efter i studenter?

Vi söker entusiastiska, drivna, ansvarstagande och analytiska civilingenjörsstudenter som är nyfikna och intresserade av en konsultroll på ett mindre bolag efter examen. Vi ser att du är intresserad av produkter, dess data samt hanteringen av den, men även har intresset av att skapa värde av sådan information. Ytterligare en fördel är att du finner PLM i allmänhet intressant. Vi är främst intresserade av att träffa dig som påbörjat din master.

Vilka dokument vill ni ha för ansökan?

CV.

Vilka språk erbjuder ni kontaktsamtal på? (Svenska och/eller engelska)

Svenska och engelska.

Why are you having individual meetings?

To get the chance to engage and network with students from Linköpings University, in the hope of meeting future colleagues. As well as getting the opportunity to talk to students about what it's like to work as a management consultant, within a technical field, at a small firm.

What are you looking for in your applicants?

We seek enthusiastic, driven, responsible, and analytical students that are curious and interested in a role as a consultant at a small firm after graduation. We prefer that you are interested in products, along with its data, data/information management, and value creation. Another positive trait is that you are interested in PLM in general. We would especially like to meet students who are currently pursuing their master in Mechanical Engineering, Industrial Management and Engineering or similar fields.

What documents do you need from the applicants?

CV.

In what language can you have individual meetings? (Swedish and/or English)

Swedish and English.