Opera Software

https://www.opera.com/sv

Varför håller ni kontaktsamtal?

Just nu söker vi framför allt sommarjobbare till sommaren 2020, men är även intresserade att berätta om Opera och vad vi gör, och förklara varför vi kan vara en attraktiv arbetsgivare. Vi hoppas att vi kan komma i kontakt med potentiella sommarjobbskandidater som är nyfikna på att jobba med produkter som har över 350 miljoner användare.

Vad letar ni efter i studenter?

  • Utvecklare som är genuint intresserad av produktutveckling.
  • Analysts/utvecklare med speciellt intresse av siffror och hur man kan använda dem för att förbättra våra produkter.
  • UX-designer.

Vilka dokument vill ni ha för ansökan?

CV och personligt brev.

Vilka språk erbjuder ni kontaktsamtal på? (Svenska och/eller engelska)

Svenska och engelska.

Why are you having individual meetings?

We're looking primarily for Summer Interns for the summer of 2020 and would love to meet and talk to the enthusiastic students at LiU. We'd like to tell them more about what we do at Opera, what the work-culture is like and why we could be an attractive employer.

What are you looking for in your applicants?

  • Developers that are genuinely interested in product development
  • Analysts/developers with a special interest in numbers and how you can use them to improve our products.
  • UX-designers.

What documents do you need from the applicants?

CV and Cover Letter.

In what language can you have individual meetings? (Swedish and/or English)

Swedish and English.