Sectra

https://sectra.com

Varför håller ni kontaktsamtal?

Hur ser tiden efter examen egentligen ut, spelar det någon roll vilka kurser man läst och hur kan en arbetsvecka se ut när man jobbar för att utveckla några av samhällets mest kritiska funktioner?

Sectra deltar i kontaktsamtal för att träffa kompetenta och engagerade studenter som vill utforska just dessa möjligheter!

Vad letar ni efter i studenter?

Vi vill träffa dig som brinner för att utveckla och hitta nya kompetenser och som har förmågan att se ett stort värde i att ha hobbys utanför jobbet. Som student är du även driven och målmedveten i ditt arbete, du har attityden att utvecklas både i ett team men även på ett personlig plan.

Vilka dokument vill ni ha för ansökan?

CV och motivering till varför de vill ha kontaktsamtal med oss.

Vilka språk erbjuder ni kontaktsamtal på? (Svenska och/eller engelska)

Svenska och engelska.

Why are you having individual meetings?

How does the time after graduation really look, does it matter what courses you read and what can a workweek look like when you work to develop some of society's most critical functions?

Sectra, therefore, wants to participate in student sessions with the aim of meeting competent and committed students who want to explore these opportunities.

What are you looking for in your applicants?

We want to meet you who are passionate about developing and finding new skills and who have the ability to see great value in having hobbies outside of work. As a student you are also driven and purposeful in your work, you have the attitude to develop both in a team but also on a personal level.

What documents do you need from the applicants?

CV and a motivation for applying.

In what language can you have individual meetings? (Swedish and/or English)

Swedish and English.