Syncron

https://www.syncron.com

Varför håller ni kontaktsamtal?

Med mycket positiv erfarenhet av kontaktsamtal från tidigare år som har lett till anställningar ser vi dessa tillfällen som en unik möjlighet att lära känna studenterna vid Linköpings universitet. Vi ser dem även som ett tillfälle för studenterna att lära känna oss på Syncron och få en inblick i vad det är som vi arbetar med samt vad det skulle kunna innebära att arbeta hos oss. Hoppas vi ses där!

Vad letar ni efter i studenter?

Vi söker initiativtagande studenter som angriper problem med ett öppet sinne och kan se olika möjligheter i de problem som de ställs inför. För oss är det lika viktigt att ha en skön stämning i lunchrummet som att bemöta våra kunder med bästa möjliga service. Vi söker just nu ambitiösa studenter som är redo att anta utmanande arbetsuppgifter i vårt globala team. Några av de egenskaper som vi söker är följande:

  • Specialisering inom supply chain management
  • Grundläggande programmeringskunskaper
  • Inte rädd för att arbeta i en föränderlig miljö
  • Flytande i svenska och engelska, och gärna professionell nivå i ytterligare något av följande språk: tyska, franska, italienska, japanska, kinesiska och polska

Vilka dokument vill ni ha för ansökan?

CV och personligt brev.

Vilka språk erbjuder ni kontaktsamtal på? (Svenska och/eller engelska)

Svenska och engelska.

Why are you having individual meetings?

With a positive experience of personal meetings from previous years, that have led to hiring, we see these occasions as a unique opportunity to get to know the students. It is also a great way for students to get to know who we are, what we work with, and what it’s like to work at Syncron. Hope to see you there!

What are you looking for in your applicants?

We are looking for students who are not afraid of taking initiative and approaching potential problems with an open mind. For us at Syncron it is as important to have a positive climate in the lunch room as it is to treat our customers with the best possible service. Right now, we are looking for ambitious students who are ready to challenge themselves in our global team. Some of the qualities that we are looking for are the following:

  • A focus on supply chain management
  • Basic programming skills
  • Not afraid to work in a changing environment
  • Fluent in Swedish and English. It is a plus if you also know one or more of the following languages: German, French, Italian, Japanese, Chinese and Polish.

What documents do you need from the applicants?

CV and Cover Letter.

In what language can you have individual meetings? (Swedish and/or English)

Swedish and English.