Verisure Sverige

https://www.verisure.se

Varför håller ni kontaktsamtal?

För att få en ännu bättre kontakt med de studenter vi tror hade passat in hos oss.

Vad letar ni efter i studenter?

Engagerade/intresserade/motiverade/passionerade personer som är intresserade av teknik och innovation.

Vilka dokument vill ni ha för ansökan?

CV och personligt brev

Vilka språk erbjuder ni kontaktsamtal på? (Svenska och/eller engelska)

Svenska och engelska.

Why are you having individual meetings?

To get an even better connection with the students that we think would fit in at Verisure.

What are you looking for in your applicants?

Dedicated/interested/motivated/passionate people with an interest in technology and innovation.

What documents do you need from the applicants?

CV and cover letter

In what language can you have individual meetings? (Swedish and/or English)

Swedish and English.