Engagera dig

Givande arbetsmarknadsmässa för teknologstudenter

LARM anordnas av en grupp engagerade studenter med ett brinnande intresse för LARM. Sedan mässan startade har LARM gett hundratals företag och tusentals välutbildade teknologstudenter möjligheten att träffas, umgås och knyta kontakter för framtiden i en avslappnad och trevlig miljö. Organisationen består av följande:

Tidslinje

Projektledare

Rekryterad i mars

Kommitté

Rekryterad i april

Koordinatorer

Rekryterad i oktober

Värdar

Rekryterad i december

pre-LARM & Mässdagen

Slut februari

Sök till projektgruppen senast 28 april!