FAQ Koordinatorrekrytering

Vad är en koordinator?

Att vara koordinator är ett utmanande jobb där man fungerar som LARM-kommitténs högra hand, en länk mellan kommittén och alla värdar. Som koordinator är du med och ser mässan växa fram från idéstadiet tills att allt förverkligas i februari nästa år. De flesta koordinatorer kommer under mässan ansvara för en grupp värdar som de ska guida så att allt under mässan fungerar på bästa sätt. Mer information om de olika koordinatorsposterna och ansökan hittar ni här.

 

Hur länge är ansökan öppen?

Ansökan har öppet till och med 29 september 2019.

 

Hur mycket tid behöver man lägga på LARM som koordinator?

En koordinator brukar behöva spendera ungefär 10-15 timmar i veckan, något som kan variera veckovis samt mellan poster. Att vara koordinator är ett jobb som kräver ett engagemang och ansvar, men det är också ett givande och utvecklande arbete som dessutom är roligt! Det är alltså tidskrävande, men vi tror och hoppas att du får mycket tillbaka av den tid du lägger ner!

 

Kan man engagera sig i LARM på annat sätt än som koordinator?

Förutom koordinatorer kommer vi även söka värdar. Att vara värd är inte lika tidskrävande som att vara en koordinator då deras arbete främst är att jobba under själva mässan och veckorna innan, men ger en fortfarande möjlighet att få en inblick i hur det är att arbeta i ett stort projekt samt att knyta nya kontakter. Man kommer även få gå på den storslagna LARM-banketten som tack för allt arbete. Att vara engagerad som värd är ett bra steg för dig som i framtiden vill vara med i planeringen av LARM som koordinator eller kommittémedlem. Värdansökan kommer öppna i slutet av november, så håll ögonen öppna här eller på vår facebook-sida!

 

Måste man läsa på tekniska fakulteten för att vara koordinator för LARM2020?

Nej, men det är meriterande.

 

Behöver man kunna tala och skriva svenska?
för att vara koordinator för LARM2020?

Då vår interna kommunikation sker på svenska ser vi att den sökande bör behärska svenska i både tal och skrift.

 

Hur går ansökningsprocessen till?

Ansökan är just nu igång och är öppen till och med 29 september. Därefter kommer alla som sökt bli kallade till en intervju. Efter intervjuerna kommer koordinatorposterna väljas ut och påbörja sitt arbete strax därefter med LARM2020.