Kontaktsamtal ABB AB

Datum: 12 februari

  • Plats: A-building
  • Tid: 09:00-16:00

ABB håller kontaktsamtal för att det är ett ypperligt tillfälle att knyta kontaktar med studenter som vill jobba på ABB. Vi har ett starkt partnerskap med LiU och vet att LiU-studenter ges en stark grund att stå på och är väl rustade för en framtid på ABB. Vi kommer under 2019 att ha flertalet skarpa vakanser inom olika funktionsområden där vi söker nyutexade studenter. Detta är anställningar som kan startas efter examen sommaren 2019.