Lunchföreläsning AstraZeneca

Datum: 31 januari

  • Plats: C2
  • Tid: 12:15
  • Antal platser: 170

Hur hamnar man som nyutexaminerad i en läkemedelsfabrik? Tre LiU-alumner pratar om sin resa från Linköping till sina första jobb på AstraZeneca, vilka tankar de hade kring sitt första jobb och hur deras vardag ser ut idag. AstraZeneca är ett globalt, innovationsdrivet bioläkemedelsföretag som utvecklar och producerar livsförändrande läkemedel inom bland annan onkologi, hjärt-och kärlsjukdomar och luftvägssjukdomar.