Lunchföreläsning med RUAG Space AB

Datum: 29 januari

  • Plats: C2
  • Tid: 12:15
  • Antal platser: 170

Rymden är den mest krävande miljön. Att utveckla produkter som ska klara av denna tuffa miljö och kunna lösa våra kunders problem är en fascinerade utmaning. På RUAG Space är vårt uppdrag att utveckla och producera produkter till satelliter och raketer, designade för rymdäventyr. Våra produkter spelar en viktig roll för möjliggörandet av navigering, kommunikation, prognostisering av väder, bevakning av miljöförändringar, live TV och mycket mer. Välkommen på en lunchföreläsning med Niklas Journath som började på LiU (M-12) och hamnade som utvecklings- och designingenjör på RUAG Space i Linköping.