Lunchföreläsning Precis Digital

Datum: 12 februari

  • Plats: A2
  • Tid: 12:15-13:00
  • Antal platser: 190

Mediebranschen har under det senaste decenniet genomgått en radikal förändring och numera citeras Google och Facebook som ”The Digital Duopoly”. Skiftet har öppnat upp nya möjligheter för data-drivna medieköp och det har gjort att traditionella mediebyråer nu utmanas av en ny generation byråer som är specialiserade på digitala medier och data. Precis Digital har sedan starten 2012 vuxit till att bli en av Europas största digitala mediebyråer med över 200 anställda fördelade på kontor i Sverige, Danmark, Norge och Storbritannien. Den här föreläsningen kommer att gå igenom orsaker till det här skiftet samt de utmaningar som Precis Digital arbetar med att lösa. Utöver det kommer fokus att ligga på hur man med hjälp av data kan utveckla algoritmer för att bättre förstå värdet av sina marknadsföringsinvesteringar och därigenom förbättra dess optimering.