Lunchföreläsning Vricon

Datum: 08 februari

  • Plats: TP1, Campus Norrköping
  • Tid: 12:15-13:00
  • Antal platser: 135

Vricon är ett företag med unika möjligheter i spetsen för nuvarande teknik. Vricons uppdrag är att vara källa till världens mest exakta digitala representation i 3D, vilket skapar nya möjligheter. Vricon har för närvarande 80 anställda på två kontor. Det amerikanska kontoret, nära Washington DC, med 35 anställda, är inriktad på storskalig 3D-produktion och -försäljning i USA. Det svenska kontoret, som ligger i Linköping, är inriktad på R&D och global försäljning, med cirka 45 anställda. Föreläsningen ger dig en inblick i hur en uppstart bildas och utvecklas till ett moget men ändå väldigt smidigt och flexibelt företag. Den kommer också att beskriva hur man skapar en fotorealistisk och korrekt jordglob i 3D baserat på bilder från rymden, 700 km över jordens yta, samt utmaningar och lösningar för att utnyttja och visualisera dessa dataset.